Nyanskaffade uthyrningsmaskiner under höst och vinter 2012.


2 st hygienvagnar med dusch och toa. Det är 2 separata dusch/toaenheter per vagn.

1 st Elverk på 45 kVA. Diesel.